מיומנויות לניהול בכיר - ד"ר לירון נתן


מיומנויות לניהול בכיר

גישת הבסיס הבטוח מאפשרת לבחון סוגיות יסוד בניהול ובהן: כיצד יוצרים השפעה וכיצד מובילים שינוי מתמיד בארגון, כיצד מעצבים תרבות ארגונית שבה עובדים ומנהלים רתומים להצלחת הארגון, חשים בו בטוחים ופנויים לממש את עצמם, וכיצד הופכים לחבר משמעותי ותורם בצוות הנהלה.

בסדנאות לדרג הניהול הבכיר מושם דגש על מימוש המנהלים כמנהיגים וכמובילים. הסדנאות מאפשרות חקירה של ההבדל בין מנהל למנהיג ומציאת מקורות הכוח האישיים של כל מנהל כדי להפוך למנהיג. מאחורי הסדנאות עומדת התפיסה כי ישנם אמנם אנשים שנולדים מנהיגים, אולם אצל אחרים מנהיגות ניתנת ללמידה. בסדנאות לומדים המנהלים כיצד מיטיבים עם הארגון מתוך עמדה מובילה, וכיצד מבססים תרבות ארגונית המשקפת את ערכיו של המנהל.