לקוחותי הם אנשים פרטיים, מנהלים וארגונים, ובהם:

c4  c13 c2
 c5 c14 c1
c6 c12 c10
c8 c9 כללית
c7 c15 c17
c11 c16 c8