תפיסת תפקיד ניהולי - ד"ר לירון נתן


תפיסת תפקיד ניהולי

פיתוח תפיסת תפקיד המבוססת על אחריות ניהולית, מחויבות למשימות ולאנשים, והנעה לשינוי. מתוך תפיסת תפקיד הממוקדת באדם יהיה מסוגל המנהל ליצור ביטחון רגשי שהינו מצע לעשייה, מעורבות ומימוש.

בקורסי הניהול אותם עורך לירון מגבשים המנהלים תפיסת תפקיד המממשת את הערכים של ארגונם, ומותאמת לסביבה הארגונית והעסקית בה הם פועלים. בקורס רוכשים המנהלים כלים למימוש תפיסת התפקיד שלהם, המאפשרת להם להגדיל את מעגלי ההשפעה שלהם בארגון ולהיות מנהלים אפקטיביים ביותר.