מקראה בהנחיית קבוצות - ד"ר לירון נתן


מקראה בהנחיית קבוצות

מקראה הנחיית קבוצות לירון נתן

מקראה המאגדת מבחר מאמרים המציגים את הקבוצה על תהליכיה, את העבודה הקבוצתית ואת תהליך ההנחיה של קבוצות.

המקראה שנערכה יחד עם נאוה רוזנוסר בהוצאת מרכז צפורי והחברה למתנסים מתחלקת לשישה שערים העוסקים במאפייני הקבוצה, מודלים נבחרים להבנת תופעות ותהליכים בקבוצה, תיאוריות ומודלים להתפתחות קבוצה, תופעות בולטות בחיי קבוצה, סוגיות וכלים בתכנון ובהנחיה של קבוצה, הקבוצה כאמצעי לפיתוח הקהילה.