פיתוח צוותי ניהול והנהלות - ד"ר לירון נתן


פיתוח צוותי ניהול והנהלות

עיצוב מערכות יחסים וממשקים אפקטיביים בין מנהלים והיחידות אותם הם מובילים.

מערכות יחסים אפקטיביות בארגון ממוקדות בצרכי חברי הצוות השונים, ביכולת לזהות אותם ולתת להם מענה. צוותים הפועלים לפי תפיסה זו הם צוותים פרודוקטיביים ויצירתיים, שהחברות בהם מבוססת על קרבה ואמון. מנהל המבין מה צריכים עמיתיו ונותן לכך מענה, הופך למנהל משפיע ומוביל הן ביחידה עליה הוא אחראי והן בכלל הארגון. בסדנאות פיתוח הצוות וההנהלה שמוביל לירון, נוצרת פלטפורמה לקבלת משוב הדדי המאפשר לכל אחד מהמנהלים המשתתפים להבין כיצד הוא יכול להיות חבר אפקטיבי יותר בצוות, מה צריכים ממנו חברי הצוות האחרים, וכיצד הוא יכול לתרום להצלחתם. לצוות המשתתף בסדנה נוצרת חוויה משמעותית ומגבשת, המבוססת על שפה משותפת וכבוד לאדם שבכל מנהל.