שירות כתפיסה ארגונית - ד"ר לירון נתן


שירות כתפיסה ארגונית

מאמר זה בוחן מהו שירות נגיש ומהם התהליכים הארגוניים שלהם השפעה על הצלחת תהליך הנגשת השירות בארגון.

שירות הינו חלק מתרבות ארגונית. על כן תהליך הנגשת הארגון מערב תהליכים הקשורים בתרבות הארגונית. התרבות הארגונית של ארגוני שירות רבים אינה תומכת בשירות נגיש בשל הנחות בסיסיות בה, אשר מקשות על נותני השירות לספק שירות איכותי, שוויוני ומכבד לאנשים עם מוגבלות. המאמר מציג את ההנחות הבסיסיות שאינן תומכות בשירות נגיש ומציע הנחות חלופיות שיתמכו בהנגשת השירות. כמו כן מוצגים במאמר מספר עקרונות ליצירת השינוי בתרבות הארגונית על-מנת שתכיל הנחות בסיסיות התומכות בשירות נגיש.

לקריאת המאמר המלא, בכתב העת משאבי אנוש: שירות נגיש כתפיסה ארגונית