מהו ביטחון פסיכולוגי? - ד"ר לירון נתן


מהו ביטחון פסיכולוגי?

ביטחון פסיכולוגי הינו צורך בסיסי של האדם, של הצוות, של המנהל ושל הלקוח. מאמר זה מסביר מהו ביטחון פסיכולוגי בצוות, אצל המנהל והעובד, ואצל לקוחות הארגון, וכיצד הוא מהווה תנאי לחדשנות.

ביטחון פסיכולוגי אצל האדם העובד

ביטחון פסיכולוגי הינו תחושה של אדם כי הוא יכול לסמוך על אנשים משמעותיים בסביבתו, כאשר הוא זקוק לעזרה, חושש, או מודאג. אנשים אלה יכולים להיות בני זוג, הורים וחברים. במקום העבודה הם יכולים להיות המנהל או חברים לעבודה. מנהל שמייצר ביטחון בקרב עובדיו נותן להם את התחושה כי הם יכולים לסמוך עליו במצבי אי וודאות ובמצבים של שינוי בתפקיד או בארגון, ושהוא דואג להם, מבחין בהם ומכיר בהם וביכולותיהם. עבור העובד לביטחון ערך רב משום שהוא מאפשר לו ליצור אוטונומיה, לפעול למימוש עצמי, ולמצות את הפוטנציאל ואת היכולות במסגרת הארגונית [1].

ביטחון פסיכולוגי בצוות

ביטחון פסיכולוגי מתקיים לא רק אצל האדם אלא גם ברמת הצוות. ביטחון פסיכולוגי הוא תנאי לחדשנות בארגון ובצוות, ומוגדר כתחושה שניתן לבקש עזרה בצוות, לשאול, להודות בטעויות ובחוסר ידע, ולדון בקשיים ובבעיות, מבלי להסתכן בסנקציות [2]. סנקציות יכולות להיות פורמליות, כגון הענשת עובד שטעה, או חברתיות, כגון זלזול במי שטעה או הפגין חוסר ידע כששאל. כאשר יש בצוות אווירה כי מסוכן לחשוף חוסר ידע או לטעות, אנשי הצוות יטו להימנע מלדווח על טעויות או לשאול ויטו גם להימנע מלאמץ שיטות חדשות, כדי שלא להסתכן בטעויות.

ביטחון פסיכולוגי ולמידה ארגונית

ביטחון פסיכולוגי מהווה תנאי ללמידה ארגונית וליכולת להסתגל בצורה אפקטיבית לשינויים. כאשר הוא אינו מתקיים, נעשה מסוכן מדי לנסות, לחדש ולשנות והצוות או הארגון הופכים לנוקשים וחשדניים. בצוותים רפואיים יש לכך השלכות כבדות משקל, עד כדי חיים ומוות, בצוותים ניהוליים ההשלכות יכולות להיות של חיים ומוות לארגון. מנהל המייצר תחושת ביטחון ואמון בצוות, מייצר אקלים צוותי מאפשר שבו מותר ואף רצוי להודות בטעויות, טעויות מדווחות הופכות למקור ללמידה ולהתמקצעות, חברי הצוות נוטים יותר לשתף זה את זה בידע ובניסיון שלהם ורמת המעורבות והאכפתיות שלהם עולה [3].

ביטחון פסיכולוגי אצל מנהלים ואצל לקוחות

בקשר בין אישי, תחושת ביטחון נוצרת אצל אדם כאשר הוא מרגיש שמבינים אותו ומגיבים אליו באופן מותאם [4]. לדוגמה, תחושה של מנהל כי המנכ"ל קשוב אליו, מתעניין במצבו ואכפת לו ממנו מייצרת תחושת אמון ביטחון של המנהל ויוצרת אצלו אמון במנכ"ל ונכונות ללכת אחריו, אמון בצוות הניהולי ובארגון כולו. הצורך בביטחון פסיכולוגי קיים אצל כל אדם אך מתגבר במצבי שינוי, אי וודאות ומשבר. לפיכך במצבים אלה ליכולתו של מנהל לייצר תחושת ביטחון אצל חברי הארגון משנה חשיבות.

ביטחון פסיכולוגי הוא צורך גם של הלקוחות. לקוחות שהארגון מצליח לייצר עבורם ביטחון פסיכולוגי באמצעות קשב אמיתי לצורכיהם ומתן מענה הולם, מתוך כבוד והערכה אליהם, חשים אמון בארגון, שביעות הרצון שלהם גבוהה יותר והם נוטים להיות נאמנים לאורך זמן[5].

חלק מהמנהלים יודעים לייצר ביטחון פסיכולוגי באופן טבעי, אחרים יכולים ללמוד כיצד עושים זאת בסדנאות "המנהל כבסיס בטוח".

 

ניתן להזמין הרצאות לעובדי הארגון על "ביטחון פסיכולוגי, צמיחה ושינוי".

[1] הונת, א. (2008). זלזול ומתן הכרה. תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.

[2]Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in team work. Administrative Science Quarterly, 44 (2), 350-383.

[3]Senge, Peter M. (1990), The fifth discipline. New York: Doubleday/Currency

[4]Ainsworth, M. D., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

[5]Livinson, W., Roter, D. L., Mulloly, J. P., Dull, V. T., & Frankel, R. M. (1997). Physician-patient communication: The relationship with malpractice claims among primary care physician and surgeons. The Journal of American Medical Association. 277 (7), 553- 559.